Our Blog

Something for disillusioned Catholics, uncritical Evangelicals and unbelieving sceptics

Tag: Władza
Show all posts
bulletin blog

Krótko na temat ruchu wyzwolenia kobiet - R.C. Sproul

on 12 May 2019 by R.C. Sproul

Gdy Nowy Testament wzywa żony do podporządko­wania się mężom, nie wyraża w żaden sposób niższości kobiety. Idea taka nie jest ...

Read Article →
Authors Tags