Our Blog

Something for disillusioned Catholics, uncritical Evangelicals and unbelieving sceptics

Author: ks. dr hab. Bogusław Milerski
Show all posts
bulletin blog

Zagrożenia i szanse polskiego protestantyzmu

on 28 June 2017 by ks. dr hab. Bogusław Milerski

Zagrożenia W ujęciu socjologicznym podstawowymi cechami społeczeństwa nowoczesnego są pluralizacja i swoista merkantylizacja życia. Mi...

Read Article →
Authors Tags