Our Blog

Something for disillusioned Catholics, uncritical Evangelicals and unbelieving sceptics

Tag: Dziedzictwo
Show all posts
bulletin blog

Heritage - Art & Thought Forum 2017 speech

on 23 November 2017 by Aleksander Nezamutdinov

[Przemówienie wygłoszone przez wikariusza prezbiteriańskiej wspólnoty Chrystusa Zbawiciela na Forum Myśli i Sztuki 11.11.20...

Read Article →
Authors Tags