Krótko na temat ruchu wyzwolenia kobiet - R.C. Sproul

on 12 May 2019 by R.C. Sproul

Gdy Nowy Testament wzywa żony do podporządko­wania się mężom, nie wyraża w żaden sposób niższości kobiety. Idea taka nie jest przedstawiona ani wprost, ani pośrednio. Gdy ktoś dopatruje się w Biblii takiej zasady, przekręca Pismo. Efezjan 5,22 mówi o podziale zadań w ekonomii małżeństwa. Rola przywódcy wyznaczona jest mężczyźnie, a nie kobiecie. Ruch Wyzwolenia Kobiet wy­raża masowy protest przeciw męskiej supremacji. Kobiety demonstrują na rzecz odzyskania swojej godności. Zapytajmy, dlaczego ją utraciły. Czy dlatego, że Bóg stworzył Adama przed kobietą? Czy dlatego, że Mojżesz był męskim szowinistą? Czy dlatego, że Paweł był wrogiem kobiet? Z pewnością nie. Utrata kobiecej godności nastąpiła wtedy, gdy grzeszna, męska zarozumiałość ogłosiła mit, według którego pierwszeństwo pod względem władzy oz­nacza wyższość pod względem godności. Mężczyźni dosz­li do niczym nieuzasadnionego wniosku, że skoro Bóg postawił ich w pozycji władzy nad domem, to musiało to zostać spowodowane tym, iż wiedział, że są wewnętrznie lepsi: mądrzejsi, bardziej inteligentni (i tu padają wszystkie inne nonsensy, które mężczyźni wypowiadają o sobie).

Niestety wiele kobiet protestując przeciwko utracie god­ności i starając się rozwiązać ten problem, działa opierając się na kłamstwie, które rozpowszechnili mężczyźni. Wpad­ły one w pułapkę myślenia, że jedynym sposobem przy­wrócenia godności kobietom jest usunięcie mężczyzn z pozycji władzy i przejęcie jej przez kobiety. Uzurpowanie sobie władzy męża jest widziane przez wiele żon jako jedyne możliwe rozwiązanie tego problemu. Gdy zachodzi coś takiego, autentycznie szlachetne i sprawiedliwe aspi­racje Ruchu Wyzwolenia Kobiet degenerują się w rewoltę, która powoduje, iż kobiety popadają w jeszcze gorszą sy­tuację niż obecna. Gdy jakaś dobra zasada lub instytucja ulega wypaczeniu, niektórzy starają się ją całkowicie znisz­czyć - wylać dziecko z kąpielą. 

Fragment z książki "Małżeństwo za jakim tęsknisz". R.C.Sproul.
Tłumaczenie: Andrzej Gandecki.

author image
Dr. R. C. Sproul (1939-2017) was the founder and chairman of Ligonier Ministries and the author of more than seventy books including The Holiness of God, Chosen by God, and Everyone's a Theologian. He also served as general editor of the Reformation Study Bible.