Our Blog

Something for disillusioned Catholics, uncritical Evangelicals and unbelieving sceptics

Tag: Sztuka
Show all posts
bulletin blog

Heritage - Art & Thought Forum 2017 speech

on 23 November 2017 by Aleksander Nezamutdinov

[Przemówienie wygłoszone przez wikariusza prezbiteriańskiej wspólnoty Chrystusa Zbawiciela na Forum Myśli i Sztuki 11.11.20...

Read Article →

bulletin blog

O wolności, prawdzie i smalcu

on 27 May 2017 by Aleksander Nezamutdinov

"Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi...

Read Article →
Authors Tags