Our Blog

Something for disillusioned Catholics, uncritical Evangelicals and unbelieving sceptics

Tag: Wiara
Show all posts
bulletin blog

Ugruntowani w wierze. Thomas Watson

on 14 March 2017 by Thomas Watson

Obowiązkiem chrześcijan jest być ugruntowanym w doktrynie wiary. Jest to modlitwą apostoła: "A Bóg wszelkiej łaski, któ...

Read Article →
Authors Tags