Our Blog

Something for disillusioned Catholics, uncritical Evangelicals and unbelieving sceptics

Tag: Duszpasterstwo kobiet
Show all posts
bulletin blog

Krótko na temat ruchu wyzwolenia kobiet - R.C. Sproul

on 12 May 2019 by R.C. Sproul

Gdy Nowy Testament wzywa żony do podporządko­wania się mężom, nie wyraża w żaden sposób niższości kobiety. Idea taka nie jest ...

Read Article →

bulletin blog

Niezależność a wychowywanie dzieci | Forum Myśli i Sztuki 2018

on 28 November 2018 by Aleksander Nezamutdinov

Dzieci przychodzą na świat całkowicie zależne od innych. Nie staną się samodzielnymi jednostkami, o ile rodzice nie zrezygnują na wiele l...

Read Article →

bulletin blog

Sisters, Jesus Is Not Your Cheerleader

on 04 July 2018 by Melissa Kruger

There’s a common trend among many women’s events, popular books, and blogs today. Whether it’s devotionals that speak w...

Read Article →
Authors Tags