Krótko na temat ruchu wyzwolenia kobiet - R.C. Sproul

12 Maj 2019 autor: R.C. Sproul

Gdy Nowy Testament wzywa żony do podporządko­wania się mężom, nie wyraża w żaden sposób niższości kobiety. Idea taka nie jest przedstawiona ani wprost, ani pośrednio. Gdy ktoś dopatruje się w Biblii takiej zasady, przekręca Pismo. Efezjan 5,22 mówi o podziale zadań w ekonomii małżeństwa. Rola przywódcy wyznaczona jest mężczyźnie, a nie kobiecie. Ruch Wyzwolenia Kobiet wy­raża masowy protest przeciw męskiej supremacji. Kobiety demonstrują na rzecz odzyskania swojej godności. Zapytajmy, dlaczego ją utraciły. Czy dlatego, że Bóg stworzył Adama przed kobietą? Czy dlatego, że Mojżesz był męskim szowinistą? Czy dlatego, że Paweł był wrogiem kobiet? Z pewnością nie. Utrata kobiecej godności nastąpiła wtedy, gdy grzeszna, męska zarozumiałość ogłosiła mit, według którego pierwszeństwo pod względem władzy oz­nacza wyższość pod względem godności. Mężczyźni dosz­li do niczym nieuzasadnionego wniosku, że skoro Bóg postawił ich w pozycji władzy nad domem, to musiało to zostać spowodowane tym, iż wiedział, że są wewnętrznie lepsi: mądrzejsi, bardziej inteligentni (i tu padają wszystkie inne nonsensy, które mężczyźni wypowiadają o sobie).

Niestety wiele kobiet protestując przeciwko utracie god­ności i starając się rozwiązać ten problem, działa opierając się na kłamstwie, które rozpowszechnili mężczyźni. Wpad­ły one w pułapkę myślenia, że jedynym sposobem przy­wrócenia godności kobietom jest usunięcie mężczyzn z pozycji władzy i przejęcie jej przez kobiety. Uzurpowanie sobie władzy męża jest widziane przez wiele żon jako jedyne możliwe rozwiązanie tego problemu. Gdy zachodzi coś takiego, autentycznie szlachetne i sprawiedliwe aspi­racje Ruchu Wyzwolenia Kobiet degenerują się w rewoltę, która powoduje, iż kobiety popadają w jeszcze gorszą sy­tuację niż obecna. Gdy jakaś dobra zasada lub instytucja ulega wypaczeniu, niektórzy starają się ją całkowicie znisz­czyć - wylać dziecko z kąpielą. 

Fragment z książki "Małżeństwo za jakim tęsknisz". R.C.Sproul.
Tłumaczenie: Andrzej Gandecki.

author image
Dr R. C. Sproul (1939-2017) był założycielem oraz przewodniczącym Ligonier Ministries – międzynarodowej, chrześcijańskiej służby edukacyjnej z siedzibą w Sanford na Florydzie. Był on jednym z pastorów w reformowanym kościele św. Andrzeja (Saint Andrew’s) w Sanford. Jest autorem ponad siedemdziesięciu książek, między innymi: „Świętość Boga”, „Wybrani przez Boga”. Był on również redaktorem naczelnym Reformacyjnego Komentarza Biblijnego (The Reformation Study Bible) oraz napisał kilka książek dla dzieci, takich jak „Zatruty Puchar Księcia”.