{ Kościół Chrystusa Zbawiciela

Jak przystąpić do Kościoła?

Dlaczego warto i kto może przystąpić do Kościoła

Osoby, które chcą dołączyć do parafii Ewangelicko-Prezbiteriańskiej Chrystusa Zbawiciela w Krakowie i nigdy nie były ochrzczone, są przyjmowane do Kościoła po otrzymaniu sakramentu chrztu św., który jest udzielany przez duchownych naszego Kościoła.

Osoby, które zostały ochrzczone w innym Kościele chrześcijańskim, są przyjmowane przez akt konwersji, czyli uroczyste wstąpienie do Kościoła w trakcie nabożeństwa. 

W obu przypadkach przyjęcie kandydata odbywa się po przygotowaniu polegającym na zapoznaniu się z podstawami nauki Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego. W tym celu zachęcamy do zapoznania się z księgami wyznaniowymi kalwinizmu dostępnymi w naszej bibliotece elektronicznej. 

W pierwszej kolejności zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy ul. Wadowickiej 8G.

Zachęcamy również do kontaktu z duchownymi parafii lub do uczestnictwa w zajęciach katechetycznych.

Sprawdź aktualne wydarzenia kościelne.