{ Kościół Chrystusa Zbawiciela

Jak przystąpić do Kościoła?

Dlaczego warto i kto może przystąpić do Kościoła

Osoby, które chcą dołączyć do prezbiteriańskiej Wspólnoty Chrystusa Zbawiciela w Krakowie i nigdy nie były ochrzczone, są przyjmowane przez sakrament chrztu udzielany przez duchownych naszego Kościoła.

Osoby, które zostały ochrzczone w innym Kościele chrześcijańskim, są przyjmowane przez akt konwersji, czyli uroczyste wstąpienie do Wspólnoty w trakcie nabożeństwa. 

W obu przypadkach przyjęcie do Kościoła odbywa się po przygotowaniu polegającym na zapoznaniu się z podstawami nauki Kościoła Prezbiteriańskiego. W tym celu zachęcamy do zapoznania się z księgami wyznaniowymi kalwinizmu dostępnymi w naszej bibliotece elektronicznej. 

W pierwszej kolejności zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11.00 w kancelarii parafialnej na ul. Smolki 8.

Zachęcamy również do kontaktu z wikariuszem Wspólnoty lub do uczestnictwa w zajęciach katechetycznych. Aktualne wydarzenia kościelne.