Duszpasterstwo dzieci

ministry

Duszpasterstwo dzieci Parafii Ewangelicko Prezbiteriańskiej Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

 

Choć nasza posługa skierowana do dzieci jest nowa, to niemniej jest żywa i burzliwa. Nasza 10-tygodniowa wakacyjna szkoła biblijna mająca miejsce w czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku z wysokiego „c” zainaugurowała tę posługę. Przyczyną, a zarazem celem jej powstania, było przede wszystkim zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom ukraińskim w wieku 6-14 lat przebywającym w Krakowie. Z tego powodu dwa z trzech programów tej posługi są skierowane do dzieci ukraińskich. Są to: 

(1) cotygodniowe wydarzenia, które dalej można podzielić na 
   (a) Świetliki - cotygodniowe zajęcia dla dzieci chodzących do szkoły podstawowej 

   (b) Vibe, cotygodniowe spotkania dla nastolatków; 

oraz (2) Świetlica, dla dzieci ukraińskich w wieku 4-5, która rozpocznie działalność w listopadzie 2022 r. 

(3) Nasz trzeci program w ramach posługi dziecięcej - nad którą trwają prace - będzie skierowana do wszystkich młodych ludzi, którzy uczestniczą w niedzielnych nabożeństwach w naszej parafii. Będą to spotkania w zarówno języku polskim, jaki i ukraińskim (z pewnymi elementami języka angielskiego). 

Nasza posługa krzewi i podporządkowuje się doktrynie prezbiteriańskiej i wartościom naszego Kościoła. Jej celem jest dzielenie się Ewangelią i nauczanie prawd biblijnych w zrozumiały, praktyczny i dynamiczny sposób, a jednocześnie stworzenie środowiska, w którym dzieci mogą przebywać razem i spędzić naprawdę dobry i zachęcający czas.