Wydawnictwo MW

Wydajemy skupioną na Ewangelii literaturę chrześcijańską, która przynosi chwałę Bogu oraz służy Jego Kościołowi.

project

Wydawnictwo Fundacji Europejska Misja Chrześcijańska oraz Prezbiteriańskiego Kościoła Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

Wszystko zaczęło się w roku 1555, kiedy Maciej Wirzbięta, krakowski ewangelik i starszy zboru  reformowanego (kalwińskiego), zakupił materiały drukarskie oficyny brzeskiej – znanej z wydania Biblii brzeskiej (pierwszego tłumaczenia Biblii na język polskich języków oryginalnych). Wirzbięta przygotowywał się wówczas do otwarcia własnej drukarni przy ul. Sławkowskiej w Krakowie. Oficyna ta była czymś więcej niż tylko drukarnią, ponieważ jej właściciel sam pisał książki i tłumaczył wartościowe klasyki literatury ewangelickiej na język polski. W roku 1557 połączył siły z Mikołajem Rejem, aby tworzyć i wydawać książki na potrzeby polskich protestantów. Obaj – a udowadniają to wydane w oficynie Wirzbięty pozycje – mieli dobry gust i duże możliwości, dzięki czemu zapisali się w dziejach drukarstwa polskiego. Najbardziej znane tytuły, które wyszły spod prasy Wirzbięty, to: Zuzanna (1562) oraz Szachy (1565) Jana Kochanowskiego, a także Źwierzyniec Mikołaja Reja. W roku 1566 Maciej Wirzbięta uzyskał tytuł Drukarza Jego Królewskiej Miłości.

Prawie pięćset lat później, w roku 2017, prezbiteriańska parafia Chrystusa Zbawiciela w Krakowie wznowiła reformowaną działalność wydawniczą pod Wawelem, by pomagać wierzącym wzrastać w wierze oraz poznaniu Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Naszym celem jest wydawanie wartościowej literatury chrześcijańskiej na chwałę Bożą oraz świadectwo biblijnej prawdzie.

Podobnie jak Maciej Wirzbięta w swoich czasach nadawał nowy kierunek sztuce wydawniczej, również i my pragniemy wpuścić dziś świeży powiew do literatury chrześcijańskiej w Polsce.

Filmy:
Amerykańska Ewangelia - napisy do filmu American Gospel
Najpiękniejsza historia
- film animowany

Książki wydane: 
Aniołowie po naszej stronie – Marty Machowski
Byłam lesbijką. Gay Girl, Good God – Jackie Hill Perry
Ciasna brama, wąska droga  Paul Washer
Czemu życzymy sobie dobrej nocy? – Champ Thornton
Czy Bóg jest homofobem? – Sam Allberry
Czy człowiek może żyć bez Boga? – Ravi Zacharias
Czy jesteśmy razem? – R.C. Sproul
Czym jest chrzest? – R.C. Sproul (darmowy ebook)
Czym jest Ewangelia? – Greg Gilbert (j. polski, j. ukraiński, j. rosyjski)
Czym jest Wieczerza Pańska? – R.C. Sproul (darmowy ebook)
Dla waszej radości – John Piper (j. polski, j. ukraiński, j. rosyjski)
​Dlaczego Jezus umarł?  John Piper (j. polski) j. ukraiński, j. rosyjski)
Dolina widzenia (modlitewnik) – Arthur Bennett
Dziesięć zarzutów wobec współczesnego Kościoła – Paul Washer
Ewangelia Jezusa Chrystusa – Paul Washer
Ewangelia w centrum – Timothy Keller, D.A. Carson
Genealogie Księgi Rodzaju – Abraham Park
Jestem Zajęty – Kevin DeYoung 
Katechizm Nowego Miasta – Timothy Keller​
Kobiety i mężczyźni w Kościele – Kevin DeYoung
Luter. Historia ilustrowana – Stephen McCaskell
Madzia nie jest sama – Megan Hill
Między prawdziwą a fałszywa pewnością zbawienia – Paul Washer
Moc i przesłanie Ewangelii – Paul Washer
Módl się z rozmachem – Alistair Begg
Najpiękniejsza historia – Kevin DeYoung
Nie zmarnuj swojego raka – John Piper (darmowy ebook)
Niemalże zapomniana Dobra Nowina. Komentarz do Katechizmu heidelberskiego – Kevin DeYoung
Niezbędne środki łaski – Paul Washer
Nikt. Tylko Bóg – Jen Wilkin
O osiołku, który woził Króla R.C. Sproul (j. polski, j. ukraiński)
Obietnica - Jason Helopoulos (j. polski, j. ukraiński)
Odkrywanie Biblii – David Murray (j. polski, j. ukraiński)
Podstawy religii chrześcijańskiej. Tom I (Księga 1 i 2) – Jan Kalwin
Powody, by wierzyć – R.C. Sproul
Prezbitopia - Ken Golden
Rozważania Adwentowe - Redeemer Presbyterian Church New York City
Rozważania Wielkopostne - Redeemer Presbyterian Church New York City
Świętość Boga - Robert Charles Sproul
Teologia reformowana - R.C. Sproul 
Wezwanie Ewangelii a prawdziwe nawrócenie - Paul Washer
Widzę Jezusa – Nancy Guthrie
Zanim powiecie sobie „tak”  - John Piper​

Wydawnictwo MW wydało również prezbiteriańskie ksiągi wyznaniowe.
Westminsterskie wyznanie wiary
Duży katechizm westminsterski 
Mały katechizm westminsterski

Seria „Ewangelicki komentarz do Pisma Świętego”
Księga Sędziów - Timothy Keller [wydane]
Dzieje Apostolskie - R.C. Sproul
List do Galacjan - Timothy Keller [wydane]
List do Rzymian. Tom I - Timothy Keller [wydane]
List do Rzymian. Tom II - Timothy Keller [wydane]
List do Hebrajczyków - Michael Kruger
Księga Objawienia - Nancy Guthrie

Wydawnictwo MW pracuje nad serią „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione. 
Katechizm brzeski (1553-1554)
Katechizm emdeński (1551, 1554) –
Jan Łaski
Katechizm krakowski (XVI w.) [wydany]
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – Jan Łaski

Przygotowujemy do druku/wydania: 
Amerykańska Ewangelia 2 – napisy do filmu American Gospel
Biblia dla dzieci. Najwspanialsza Historia  – Kevin DeYoung
Dziedzictwo Lutra – R.C. Sproul, S.J. Nichols
Idee mają konsekwencje – R.C. Sproul
Nie zmarnuj swojego życia – John Piper
Niewygasająca pochodnia przymierza – Abraham Park
Nowy dziwny świat – Carl Trueman
Obrona wiary – Cornelius van Til
Odważni w wierze – Alistair Begg
Pierwszeństwo Chrystusa – Paul Washer
Podstawy religii chrześcijańskiej. Tom II (Księga 3) – Jan Kalwin
Pragnienie Boga – John Piper
Prawda dla życia. Codzienne rozważania – Alastair Begg
Przymierze pochodni – Abraham Park
Suwerenna radość – John Piper
Świętość – J.C. Ryle
Wszystko, co piękne i dobre –  C.F. Alexander/Jean Claude
Pragnienie Boga – John Piper
Prawda dla życia. Codzienne rozważania – Alastair Begg
Przymierze pochodni – Abraham Park
Świętość – J.C. Ryle


Książki zamówić można na stronie: www.mwbooks.org 
Wybrane materiały można znaleźć na stronie parafii w zakładce Biblioteka