{ Kościół Chrystusa Zbawiciela

Wizja

Pragniemy być dynamicznym kościołem protestanckim w Krakowie, który będzie służył Jezusowi Chrystusowi, sobie nawzajem oraz ludziom tego miasta w następujący sposób:

Kościół dla Krakowa
• Dążymy do tego, aby być kościołem pasującym do kultury Krakowa w obecnym czasie i kościołem, który wychodzi z Ewangelią do Polaków oraz ludzi pochodzących z innych narodów, kultur i tradycji.
• Jesteśmy świadomi szczególnych aspektów Krakowa i jego kultury i je cenimy.
• Działamy, aby sprawić, by Kraków stał się piękniejszym, bardziej wpływowym i przyjemniejszym miejscem do życia.
• Chcemy stać się częścią tożsamości Krakowa.
• Przez współpracę z innymi kościołami i organizacjami o podobnych zamiarach pragniemy służyć potrzebom miasta. 

Kościół, którego fundamentem jest łaska 
• Bóg wybacza nam z łaski jedynie z powodu tego, co Jezus Chrystus uczynił dla nas. 
• Dążymy do posłuszeństwa Słowu Bożemu. 
• Boże miłosierdzie i miłość umacniają oraz motywują nas, aby żyć w relacji z Chrystusem.
• Jesteśmy wspólnotą dla której pewność zbawienia jest faktem. Zbawienie zostało dokonane nie poprzez nasze osobiste zasługi.

Kościół dostosowany pod względem kultury, biblijnego i pełnego bojaźni Bożej uwielbienia
• Niedzielne nabożeństwo jest naszym zbiorowym spotkaniem z Bogiem i kulminacją tygodnia.
• Chcemy, aby nasze uwielbienie odzwierciedlało podziw i cudowność Bożej obecności w nim.
• Nasze nabożeństwo odzwierciedla zasady biblijnego uwielbienia oraz przykłady z Pisma Św.
• Chcemy, aby nasze nabożeństwo odzwierciedlało bogatą historię Kościoła. Nasze uwielbienie kształtowane jest przez mądrość Kościoła na przestrzeni wieków.
• Chcemy, aby nasze uwielbienie było odpowiednie dla mieszkańców Krakowa.
• Pragniemy, aby ludzie byli zaangażowani w uwielbienie nie tylko jako widzowie. 

Kościół, który jest kochającą społecznością 
• Wierzymy, że kościół jest kochającą, otwartą, wspierającą i zachęcającą społecznością składającą się z różnych ludzi.
• Ponieważ jesteśmy niedoskonali, w naszych wzajemnych relacjach praktykujemy cierpliwość, przebaczenie, pokorę i miłość, czego przykładem jest postawa Boga względem nas. 
• Chcemy spędzać ze sobą czas, modlić się razem i cieszyć wspólnym towarzystwem i gościnnością.  
• Wierzymy, że Bóg powołuje nas do działania wśród ludzi i abyśmy wykonywali naszą pracę bardzo dobrze na Jego chwałę. 
• Chcemy być otwartą społecznością, która działa, aby wnieść korzystne zmiany do wszystkich aspektów naszego miasta, kraju i świata.  

Kościół, który praktykuje uczniostwo 
• Chcemy być kościołem, gdzie ludzie są przygotowywani i szkoleni jako uczniowie Jezusa.
• Uznajemy biblijny nakaz, aby uczyć współwyznawców zdrowej biblijnej teologii i doktryny. 

Kościół zaangażowany w ewangelizację i misje  
• Chcemy być kościołem, który zakłada inne kościoły. 
• Wierzymy, że Bóg powołał nas, abyśmy głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa lokalnie, regionalnie i globalnie, aby On otrzymał całą należną mu chwałę.
• Oczekujemy, że ludzie znajdą nadzieję, przebaczenie w Jezusie Chrystusie i pojednają się z Nim.
• Chcemy szkolić nowych pastorów i liderów dla naszego kościoła oraz przyszłych kościołów.
• Z niecierpliwością oczekujemy początków nowych kościołów w Krakowie, południowej Polsce i innych miejscach kraju i świata.