Our Blog

Something for disillusioned Catholics, uncritical Evangelicals and unbelieving sceptics

Tag: Katyń
Show all posts
bulletin blog

O wolności, prawdzie i smalcu

on 27 May 2017 by Aleksander Nezamutdinov

"Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi...

Read Article →
Authors Tags