Modlitwa męża

09 Lipiec 2019 autor: Sinclair Ferguson

Czy możesz modlić się tak, jak to uczynił Temple Gairdner przed swoim ślubem?

 

Boże,

Abym mógł zbliżyć się do niej bardziej, przyciągnij mnie bliżej do Ciebie niż do niej; 

Abym mógł ją poznać, spraw, bym Ciebie znał lepiej niż ją; 

Abym mógł kochać ją, doskonałą miłością całym sercem w sposób doskonały, spraw bym kochał Ciebie więcej niż ją i bym kochał Ciebie ponad wszystko. Amen.

 

Temple Gairdner był brytyjskim misjonarzem pełniącym posługę w Egipcie na przełomie XIX i XX wieku. 

 

Odkrywanie Woli Bożej, Wydawnictwo Legatio. 

author image
Sinclair Ferguson - szkocki teolog znany w środowiskach kalwińskich za swoje prace i nauczanie. Od 2017 r. jest on wykładowcą teologii systematycznej w Reformowanym Seminarium Teologicznym w USA. Na co dzień niesie posługę duszpasterską w parafii św. Piotra Wolnego Kościoła Szkocji w Dundee.