On textual criticism. Part 2.

on 14 May 2021 by Dr Peter Gurry

The following article has been taken from https://ps.edu/pastor-know-developments-textual-criticism-part-2-new-method/ and published in Polish with the author's permission.

 

W tej serii trzech artykułów, dr Peter Gurry wyjaśnia bieżące postępy w dziedzinie krytyki tekstu Nowego Testamentu (zobacz część 1. oraz częśc 3.).

W poprzednim wpisie po krótce przedstawiłem dwa wydania krytyczne Nowego Testamentu, mianowicie wydanie Nestle-Aland (NA28) oraz United Bible Societies (UBS5). Zaznaczyłem także, że przy ustalaniu tekstu listów powszechnych została wykorzystana nowa, komputerowo wspomagana metoda. Jest nią Metoda genealogiczna oparta o spójność wariantów, w skrócie CBGM. W tym wpisie chciałbym ją przedstawić. Prace nad CBGM-em miały już miejsce w latach 80., jednak jej rezultaty są dla nas dostępne od pięciu lat [1].

Nowa metoda

CBGM nie jest znane ze swojej prostoty, lecz tłumacząc ją w przystępnych słowach, to metoda ta wykorzystuje moc obliczeniową komputera oraz wzrost naszej świadomości manuskryptów Nowego Testamentu [2], i za ich pomocą wspiera uczonych w podejmowaniu lepszych, bardziej spójnych tekstualnych decyzji. Ma ona pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów tekstualnych, przez wykorzystaniu ogólnych relacji łączących teksty. Przykładowo, jeśli komputer wskazuje, że dwa odlegle powiązane ze sobą teksty dzielą ten sam wariant [3], to może to wskazywać na to, iż ten odczyt został wykreowany przez skrybów, niezależnie od siebie. To z kolei wskazuje na to, że raczej nie jest to pierwotny tekst. Ponadto CBGM może nam pomóc poznać szerszą perspektywę kopiowania tekstu Nowego Testamentu przez wieki. To również może być pomocnym w ustalaniu lub potwierdzaniu tekstu.

Metoda ta została starannie wykorzystana przy tekście listów powszechnych, a także Dziejach Apostolskich. Dane są dostępne w Internecie. Zastosowanie tej metody zaskutkowało 54 zmianami w tekście Dziejów Apostolskich oraz 34 w teście listów powszechnych. Większość z nich nie wpływa na nasze tłumaczenia, ani na teologię, jednak niektóre z nich są istotne.

Najważniejszą, moim zdaniem, różnicą jest ta w Drugim liście św. Piotra 3:10, gdzie NA28 oraz UBS5 czytamy, iż w dniu Pańskim „ziemia i dzieła na niej nie zostaną odnalezione” [4]. Włączenie słowa „nie”, zamiast jego pominięcia, jest istotną zmianą. Jeszcze ciekawszym jest to, iż żaden nam znany grecki manuskrypt nie popiera tego odczytu. Powoduje to poważne pytania o jego zasadność. Zmiana ta wpłynęła już chociażby na przekład CBS (Christian Standard Bible), a również może mieć oddźwięk na rewizję NRSV [5].


Takie diagramy pomagają uczonym wykorzystać ogólną relację
tekstów w CBGM, by powiązać ze sobą poszczególne warianty

Dla pastora ważnym może być, że CBGM poświadcza o tym, iż Nowy Testament został dobrze skopiowany. Bez wątpienia w posiadanych przez nas manuskryptach znajdujemy wiele wariantów – możliwe, że aż pół miliona. Większość z nich jednak jest trywialna i łatwa do rozwiązania, oraz łatwo dostrzec, w świetle tego jak wiele razy tekst Nowego Testamentu był kopiowany, że skrybowie wiernie wykonywali swoją pracę. Pojawienie się Metody genealogicznej opartej o spójność wariantów pozwala nam to dostrzec w jeszcze jaśniejszym świetle.

Przykładowo w listach powszechnych są dwa manuskrypty zgadzające się ze sobą w 99,1% wariacji, obranych na podstawie 123 manuskryptów używanych w tym przypadku przez CBGM. Różnią się od siebie jedynie w 27 z 2859 miejsc, które porównano. Jest to znamienne. Średnio zgodność tekstualna świadectw wyniosła 87,6%. To również jest niesamowite. Podobne statystyki zauważamy w Dziejach Apostolskich.

Te nowe dane pokazują, jak absurdalne są popularne stwierdzenia o tekście Biblii. Chociażby takie, jaz z artykułu z okładki Newsweeka sprzed kilku lat, gdzie autor stwierdził, że nigdy nie mieliśmy możliwości przeczytać Biblii, a „w najlepszym razie przeczytaliśmy kiepskie tłumaczenie – tłumaczenie tłumaczenia tłumaczenia kiepsko ręcznie skopiowanej kopii kopii kopii, i tak można by wyliczać w setkach”. Nieciężko zauważyć, że takie stwierdzenie ma pokazać, że Biblia nie jest godna zaufania.

Jednakże większość z nas czytała ten sam grecki Nowy Testament od dwóch tysięcy lat dzięki starannej pracy skrybów, a krytyka tekstu nie utrudnia zaufania, lecz wręcz ku niemu prowadzi. Nawet Marcus Borg, któremu daleko od bycia ewangelikalnym chrześcijaninem, stwierdził, iż „poza kilkoma wyjątkami, możemy być pewni, że Ewangelie i w ogóle cały Nowy Testament wiarygodnie zdają relację z tego, co pierwotnie zostało spisane”.

Oczywiście brzmienie zmieni się w niektórych miejscach w rezultacie dalszych badań, i wciąż zmagamy się z trudnymi problemami tekstualnymi [6]. Jednak dzięki ogólnej wierności skrybów na przestrzeni ponad 1500 lat oraz herkulejskim wysiłkom krytyków tekstu, możemy być pewni, że tekst poświadczany przez wydania krytyczne w języku greckim oraz ten poświadczany przez nasze tłumaczenia, jest więcej niż wystarczający, by zakorzenić naszą wiarę w przekazie o Jezusie Chrystusie zawartym na kartach Nowego Testamentu. Nadejście nowatorskich metod, takich jak chociażby CBGM, uświadomiło nam to jeszcze wyraźniej.

Przekład: Iwo Gontarz

Dalsza lektura:

Tommy Wasserman and Peter J. Gurry, A New Approach to Textual Criticism: An Introduction to the Coherence-Based Genealogical Method [Nowe podejście do krytyki tekstu: Wprowadzenie do Metody genealogicznej opartej o spójność wariantów], Atlanta: SBL/Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2017

Peter J. Gurry, How Your Greek New Testament Is Changing: A Simple Introduction to the Coherence-Based Genealogical Method (CBGM) [Jak się zmienia Twój grecki: Prosty wstęp do Metody genealogicznej opartej o spójność wariantów (CBGM)], JETS 59.4 (2016): 675–689.

Efekty prac nad Dziejami Apostolskimi i listami powszechnymi, jak i wstęp do nich, można znaleźć na stronie internetowej Instytut Badań Tekstu Nowego Testamentu

 

[1] Tekst pierwotnie ukazał się w 2018 roku, więc na maj 2021 liczba lat wzrosła do ośmiu. [przyp. tłum.]

[2] Ważną inicjatywą, wartą wspomnienia, jest wirtualne skryptorium, które przyczynia się do digitalizacji dokumentów Nowego Testamentu (http://ntvmr.uni-muenster.de/transcribing). [przyp. tłum.]

[3] Autor tutaj w praktyce prezentuje jak liczone są warianty. Różnica między tekstami, jest liczona jako jeden wariant, niezależnie od tego w ilu dokumentach występuje dany wariant. Przykładowo jeden wariant może być poświadczany przez 500 dokumentów. [przyp. tłum.]

[4] Generalnie w polskich przekładach fragment ten brzmi, iż ziemia i dzieła na niej spłoną, lub zostaną odnalezione (i konkretnie do kontrastu wobec tego przełożenia odnosi się aluzja autora). [przyp. tłum.]

[5] W maju 2021 prace wciąż trwają. [przyp. tłum.]

[6] Przykładowo: Mt 12:47; 19:9; 24:36; 26:28; Mk 1:1–2; 16:9–20; Łk 10:1, 17; 11:1–4; 22:43–44; 23:34; J 1:18; 5:3–4; 7:53–8:11; Dz 20:28. [przyp. autora]

author image
Peter Gurry - He joined the Phoenix Seminary faculty in 2017. He teaches courses in Greek Language and New Testament literature. His research interests range across Greek grammar, New Testament textual criticism, the General Epistles, and the history of Biblical scholarship.