Our Blog

Something for disillusioned Catholics, uncritical Evangelicals and unbelieving sceptics

Tag: Polski protestantyzm
Show all posts
bulletin blog

O "Klerze" i egocentryzmie

on 04 December 2018 by Aleksander Nezamutdinov

Film “Kler - kolejne “zwycięstwo nad wiarą chrześcijańską w Polsce. To co w całej tej sytuacji jest najciekawsze, to ir...

Read Article →

bulletin blog

Zagrożenia i szanse polskiego protestantyzmu

on 28 June 2017 by ks. dr hab. Bogusław Milerski

Zagrożenia W ujęciu socjologicznym podstawowymi cechami społeczeństwa nowoczesnego są pluralizacja i swoista merkantylizacja życia. Mi...

Read Article →
Authors Tags