18-02-2018

The latest service bulletin

Download

LATEST POSTS

bulletin blog

Heritage - Art & Thought Forum 2017 speech

on 23 November 2017 by Aleksander Nezamutdinov

[Przemówienie wygłoszone przez wikariusza prezbiteriańskiej wspólnoty Chrystusa Zbawiciela na Forum Myśli i Sztuki 11.11.2017 r. w Krakowskiej Operze Kameralnej] “Sztuka, z jaką zetknęło się chrześcijaństwo na początku swo...

Read Article →
bulletin blog

Why does anyone become a Christian?

on 03 August 2017 by Timothy J. Keller

Many say that Christians who maintain the historic, traditional doctrines are behind the times, are too exclusive, and are “on the wrong side of history. Two recent books that cast doubt on this view are from historian and biblical scholar ...

Read Article →