19-11-2017

The latest service bulletin

Download

LATEST POSTS

bulletin blog

Why does anyone become a Christian?

on 03 August 2017 by Timothy J. Keller

Many say that Christians who maintain the historic, traditional doctrines are behind the times, are too exclusive, and are “on the wrong side of history. Two recent books that cast doubt on this view are from historian and biblical scholar ...

Read Article →
bulletin blog

Ewangelia, która drażni arystokrację

on 01 August 2017 by Aleksander Nezamutdinov

Co powiedziałbyś gdyby ktoś stanął przed Tobą i zaczął twierdzić: - Jestem wieczny (,,Pierwej niż Abraham był, ja jestem - J 8,58) - Przybywam z wieczności ( Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba - Łk 10,18) - Będę...

Read Article →